​Alex Merk - Hair + MakeUp Artistry

photography: silke schlotz
model: livia rangel + aiste birzyte both m4models
styling: silke schlotz 
h+m: alex merk
photography: silke schlotz
model: livia rangel + aiste birzyte both m4models
styling: silke schlotz 
h+m: alex merk
photography: silke schlotz
model: livia rangel + aiste birzyte both m4models
styling: silke schlotz 
h+m: alex merk
photography: silke schlotz
model: livia rangel + aiste birzyte both m4models
styling: silke schlotz 
h+m: alex merk
photography: silke schlotz
model: livia rangel + aiste birzyte both m4models
styling: silke schlotz 
h+m: alex merk
photography: silke schlotz
model: livia rangel + aiste birzyte both m4models
styling: silke schlotz 
h+m: alex merk
photography: silke schlotz
model: livia rangel + aiste birzyte both m4models
styling: silke schlotz 
h+m: alex merk
photography: silke schlotz
model: livia rangel + aiste birzyte both m4models
styling: silke schlotz 
h+m: alex merk
photography: silke schlotz
model: livia rangel + aiste birzyte both m4models
styling: silke schlotz 
h+m: alex merk

photography: silke schlotz

model: livia rangel + aiste birzyte both m4models
styling: silke schlotz
h+m: alex merk 
Using Format